Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP2: INITIAL RESEARCH AND METHODOLOGY

WP Coordinator: EUC

 

Start Date: 01/10/2012

 

End Date: 30/6/2013

 

Aims:

 

- to develop a methodology which will include all the important elements that would help Roma women to better prepare children of a pre-school age in order to go to school.

 

NOTES

 

- Methodology not theoretical or academic

 

- Practice Oriented

 

- Proposal of relevant methods that could be used by the Roma women to increase the school performance of their children and prevent early school leaving

 

- Children of a pre-school age and first classes of elementary school

 

 

ACTIVITIES

 

-Design of the Research Framework and provision of guidelines on how to do the research

 

-Provide feedback on the 1st version of the research framework and adaptation of the framework

 

-Realisation of the Research

 

-Drafting of National Reports

 

-Drafting of Comparative Research Report

 

- Development of first draft of the methodology

 

- Feedback on the first draft of the methodology

 

-Development of the final version of the methodology

 

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine