Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

WP5: QUALITY ASSURANCE- EVALUATION

 

WP Coordinator: Action Synergy 

 

Start Date: 01/10/2012

 

End Date: 30/9/2014

 

Aims:

 

- to evaluate project's relevance, efficiency and impact

- to measure progress throughout project

- to establish quality control indicators and processes

- to measure project's results among participants

 

ACTIVITIES

 

- Drafting of Quality Assurance Plan and Evaluation Plan

 

- Drafting of Work Plan

 

- Web based Management Tool

 

- Appointment of External Evaluator

 

- Definition of Indicators for Evaluation

 

- Collection of feedback sheets

 

- Filling in of questionnaires and conducting of interviews

 

- Drafting of formative, interim and final evaluation report

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine