Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

Desegregation and Action for Roma in Education Network (DARE NET)

 

The causes and effects of school segregation are often similar in European partner
countries, thus necessitating a sustainable and common response to achieve effective
results. The DARE NET project seeks to address segregation of Roma children in
schools across different European countries in this regard, whilst developing an
International Roma Civil Society Network for the dissemination of best-practices and
successful educational initiatives (policy, non-governmental initiatives, court jurisprudence).
Mediation is now recognised as a very powerful, yet modest instrument
for restoring dialogue and mutual trust between estranged communities in the field
of education. The network will train 100 school mediators to raise awareness
amongst Roma families and school communities about the importance of desegregation
and to conduct preventive measures to eradicate it. With the identification and
documentation of best practices and successful educational initiatives, a guide for
monitoring the situation of segregation will help local and national organisations to
review segregation issues and contribute to their solution.

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine