Αντίκτυπο

 

- Οι Ρομά γυναίκες θα αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και γνώση ούτως ώστε να προετοιμάζουν καλύτερα τα παιδιά τους για το σχολείο


- Αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες των Ρομά παιδιών, για να ανταπεξέρχονται καλύτερα με το σχολικό περιβάλλον.

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine