Στόχοι

Γενικοί στόχοι:


-    Η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τα παιδιά Ρομά


Συγκεκριμένοι Στόχοι

-    Η ενδυνάμωση των Ρομά Γυναικών με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών τους για το σχολείο ( κοινωνική και πρακτική προετοιμασία)
-    Η εκπαίδευση των Ρομά Γυναικών σχετικά με το πώς να προετοιμάζουν καλύτερα τα παιδιά τους για την καλύτερη ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine