Απόδοση

 

-    Μεθοδολογία για την εκπαίδευση των Ρομά Γυναικών

-    Οργάνωση της εκπαίδευσης των Ρομά Γυναικών

-    Πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τις Ρομά γυναίκες οργανώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Ρομά παιδιά. Η εκπαίδευση των Ρομά παιδιών θα πραγματοποιηθεί από τις Ρομά γυναίκες. 7

-    Συγκεκριμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine