Ομάδες - Στόχοι

 

- Ρομά Γυναίκες ( 5 σε κάθε χώρα)


- Ρομά παιδιά (20 σε κάθε χώρα)

- Ενδιάμεσοι οργανισμοί ( όπως Ρομά ενώσεις, Γυναικείες Ρομά ενώσεις, ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα) 3 σε κάθε χώρα

 - Άλλοι ενδιάμεσοι φορείς ( εκπαιδευτικές αρχές (1), τοπικές και περιφερειακές αρχές (1), εκπαιδευτικοί οργανισμοί (3), ειδικοί παιδαγωγοί (3)

 

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine