Πρόγραμμα Εργασίας

 

Φάση: Αρχική Έρευνα και Ανάπτυξη Μεθοδολογίας

Φάση: Σεμινάρια κατάρτισης για τις γυναίκες Ρομά

3η φάση: Οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά

 

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine