Το Πρόγραμμα Sedrin

Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Sedrin. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκπαιδεύοντας Ρομά γυναίκες για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παιδιών τους και του σχολείου.

Το πρόγραμμα SEDRIN

 

 

Ο κύριος στόχος του SEDRIN είναι η βελτίωση της προετοιμασίας που λαμβάνουν στην προσχολική ηλικία αλλά και κατά τη διάρκεια των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου παιδιά Ρομά, μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών Ρομά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 50% των παιδιών Ρομά σε όλη την Ευρώπη δεν ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τους. Μερικοί από τους κύριους λόγους που οφείλονται για την παραπάνω κατάσταση είναι: το γεγονός ότι οι γονείς τους μπορεί να στερούνται πληροφοριών και γονικών δεξιοτήτων για να υποστηρίξουν τη γλώσσα και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους, καθώς και το ότι το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά Ρομά είναι συχνά πολύ διαφορετικό από το κοινωνικό περιβάλλον που πρέπει να αντιμετωπίζουν στο σχολείο. Όλα τα παραπάνω ενισχύουν το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που εγκαταλείπουν το σχολείο τα παιδιά Ρομά είναι έλλειψη κατάλληλης προετοιμασία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γυναίκες Ρομά έχουν επιλεγεί επειδή ζουν στο ίδιο περιβάλλον με τα παιδιά, μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τους περιορισμούς που υπάρχουν και μπορούν να φανούν πιο χρήσιμες από μη-Ρομά. Ωστόσο, είναι απολύτως αναγκαίο οι γυναίκες Ρομά να εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις μεθόδους που απαιτούνται προκειμένου να προετοιμαστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα παιδιά Ρομά, για να ενταχθούν στην σχολική κοινότητα.

Οι γυναίκες Ρομά έχουν επιλεγεί επειδή ζουν στο ίδιο περιβάλλον με τα παιδιά και μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τους περιορισμούς. Ωστόσο, είναι αναγκαίο οι γυναίκες Ρομά να εκπαιδευτούν προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις μεθόδους που απαιτούνται για να προετοιμάσουν με αποτελεσματικό τρόπο τα παιδιά τους για να πάνε στο σχολείο.

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine