Άρθρα

General Objectives

The general objective of the project is to prevent the early school leaving of the Roma children. The specific objective with which the general objective will be achieved is through the empowerment of the Roma women, who are very closer to the Roma children from their school teachers and live together with them, to prepare their children in order to go to school. This preparation will be both social (what the child is going to meet there, why the school is important, how s/he should behave etc.) and practical (how to hold a pencil etc.) and will also cover all the other relevant aspects. According to the opinion of the partnership, the Roma women, because of the shared culture with their children and because of their relationship with them have a great potential, if properly trained, to transmit the school values to their children and to better prepare them in order to face their school life. Therefore, the main aim of the project is to train the Roma women on how to prepare better their children in order to make them to better cope with their school environment.

lifelong learning

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή εκφράζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτή.

phone

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Joomla templates by Joomlashine